WWW.AAARCH.NL

Tattooed by AAARCH.NL 

Privacyverklaring (AVG).

Privacyverklaring AAARCH.NL Tattoo (AVG per 25-5-2018)

 Lees hieronder meer over de manier waarop AAARCH tattoo omgaat met jou privacy (AVG per 25 mei 2018).

Persoonsgegevens:

Als je komt voor het plaatsten van een tattoo, vraagt Tattoo AAARCH je in dat geval enkele persoonsgegevens in te vullen, zoals je NAW-gegevens of e-mailadres, bijvoorbeeld wanneer je je informatie aanvraagt via contact/ aanvraagformulier op de website. Hierbij geven we altijd aan welke gegevens verplicht en welke optioneel zijn. Je gegevens zullen worden gebruikt om je vraag te beantwoorden en verder contact te onderhouden over je eventuele tattoo, dit kan zijn via e-mail, telefoon of whatsapp. Jou gegevens worden niet bewaard in een database. Bij beslissing tot over gaan van het maken van een afspraak zullen de benodigde gegevens (naam telefoon en/of mail adres) op het opdrachtformulier worden overgenomen en je telefoonnummer zal in contactpersonen gezet worden voor de whatsapp. Bij de aanvang van je tattoo zal er ook aan jou gevraagd worden over een aantal medische aandoeningen, dit is om een beoordeling te maken of de tattoo wel geplaatst kan worden ivm gezondheid. Dit blijft ten alle tijden onder jou eigenverantwoordelijkheid vallen, maar zo ben je wel op de hoogte van eventuele risico’s. Als je tegen bovenstaande punten bezwaar hebt, kun je dat aan ons doorgeven via marco@AAARCH.nl.
 

Je gegevens worden op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking  waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) of AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) van toepassing is. Tattoo AAARCH zal altijd overeenkomstig de AVG/ WBP handelen. Daarnaast verstrekt Tattoo AAARCH nooit zonder toestemming gegevens aan derden, tenzij we daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn. Hieronder vallen ook de toezichthouders van de GGD en de NVWA, zij kunnen tijdens inspecties hierom vragen om inzage van het opdrachtformulier. Deze gegevens zullen niet worden overgedragen zonder dat wij hiervoor jou toestemming hebben gevraagd. Tattoo AAARCH bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang de doeleinden dit vereisen. Daarna zullen de persoonsgegevens vernietigd worden volgens de hiervoor geldende richtlijnen.

Alle elektronica is voorzien van beveiliging en voorzien van wachtwoorden. Onze website aaarch.nl is beveiligd met een SSL certificaat, waardoor gegevens die via de website worden opgeslagen tevens goed beschermd zullen zijn. De website maakt ook alleen gebruik van analytische cookies die volgens de daarvoor geldende wet geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt de cookies ook weigeren.

Uitgebreide versie wat verstaat AAARCH tattoo onder persoonsgegevens

Persoonsgegevens:

Gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Hieronder vallen: naam, e-mailadres telefoonnummer en persoonlijk/zakelijk huisadres.

Pseudo persoonsgegevens: (indirect identificeerbare persoonsgegevens) Niet herleidbaar tot een natuurlijk persoon zonder aanvullende informatie Dit kan je vergelijken met onder andere het opvragen van een uittreksel bij de Kamer van Koophandel

Persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:

AAARCH tattoo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt zoals: Voornaam, Achternaam, E-mailadres Ook verwerken wij na opdrachtbevestiging eventuele gegevens die u ons via e-mail, whatsapp en contact/ aanvraagformulieren toestuurt op een papieren opdrachtformulier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Voor de jongere bezoekers van onze website  hebben wij niet de intentie om deze gegevens te verzamelen ook niet als ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Het is dus raadzaam als ouder van iemand jonger dan 16 jaar goed op de hoogte en betrokken te zijn bij de online activiteiten ook om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marco@aaarch.nl, dan zullen wij deze informatie als wij deze kunnen achterhalen verwijderen.

 Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens:

Jou persoonsgegevens hebben wij nodig om alle afspraken die betrekking hebben tot jou en je tattoo goed te kunnen uitvoeren en de communicatie te onderhouden. U meld zich vrijwillig aan voor t plaatsten van een tattoo en daarbij laat u ook vrijwillig uw persoonsgegevens bij ons achter, wij zullen zorg dragen voor een juiste behandeling daarvan. Als u op enig moment afziet van de tattoo zullen wij uw gegevens alleen op uw verzoek gelijk vernietigen anders zullen deze bewaard blijven  zolang de doeleinden dit vereisen. Wij verwerken alleen uw telefoonnummer in de contactlijst voor whatsapp met uw naam of een pseudo naam. Deze is nodig om het contact te onderhouden en een afspraak in te kunnen plannen. Verder staan uw gegevens op een opdrachtformulier.

 Het gebruik van elektronica en website

Al onze elektronica is voorzien van de daarvoor bestemde beveiliging en voorzien van wachtwoorden. Zo proberen wij ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Onze website aaarch.nl is beveiligd met een SSL certificaat, waardoor gegevens die via de website worden opgeslagen tevens goed beschermd zullen zijn. De website maakt ook alleen gebruik van analytische cookies die volgens de daarvoor geldende wet geen inbreuk maken op uw privacy en zijn te allen tijde geanonimiseerd. U kunt de cookies uiteraard ook weigeren.

AAARCH tattoo maak met enige regelmaat reclame maar deze zal niet persoonsgebonden zijn en er zullen geen persoonsgegevens gebruikt worden. Bij gebruik van beeldmateriaal zal er altijd vooraf toestemming gevraagd worden als er beeldmateriaal gebruikt zal gaan worden. Verder publiceren wij nooit klantgegevens. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen , zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 


Voor info kunt u contact opnemen met Marco Kuipers op telefoonnummer 0614018070