WWW.AAARCH.NL

Tattooed by AAARCH.NL 

Terug

Cadeaubonvoorwaarden

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door AAARCH.NL b.v.("AAARCH.NL") uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een AAARCH.NL cadeaubon aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door AAARCH.NL uitgegeven cadeaubonnen (zowel digitale als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door AAARCH.NL en door AAARCH.NL aangewezen derde partijen.
 2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts eenmaal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder ook begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen Cadeaubonnen met unieke code kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan AAARCH.NL te worden verstrekt. In geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door AAARCH.NL aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 3. Om een Cadeaubon te gebruiken dien je tijdens de afspraak in de tattooshop de bon tijdens t afrekenen te overhandigen zodat deze verrekend kan worden, als de bon niet toereikend is aan t totaalbedrag dan dient de rest van het bedrag via een andere betaalmethode te worden voldaan.
 4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt. Door de Corona crisis zal AARCH.NL hier soepel mee omgaan.
 5. Cadeaubonnen uitgegeven door AAARCH.NL en/of www.Tattoo-bon.nl door AAARCH.NL aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via een afspraak in te wisselen in de shop op afspraak.
 6. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 7. De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende Tattoo. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt voor dezelfde persoon als waar het eerste gebruik van de Cadeaubon plaats heeft gevonden    en gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon.
 8. Als het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: contant of via iDEAL.
 9. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd er kan worden overwogen om hiervan aangifte te doen.
 11. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen      gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 12. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.
 13. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen laat het ons weten door contact op te nemen met ons. AAARCH.NL  zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.